Thứ hai, 27/05/2024 00:58 (GMT+7)

Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Triệu Lộc, Thanh Hoá

PV -  Thứ năm, 11/04/2024 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/4, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Lý do và sự cần thiết Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc đến năm 2040 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 đã xác định khu vực dự kiến hình thành đô thị Triệu Lộc là đô thị loại V, là trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây của huyện Hậu Lộc với các chức năng chính bao gồm công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch; phạm vi ranh giới quy hoạch chung đô thị Triệu Lộc bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 2 đơn vị hành chính cấp xã là xã Đại Lộc và xã Triệu Lộc.

Khu vực dự kiến hình thành đô thị Triệu Lộc có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch văn hóa tâm linh, nơi có Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 Thủ tướng Chính phủ. Khu vực còn là đầu mối giao thông phía Tây của huyện Hậu Lộc, kết nối và giao thương với các huyện lân cận; Có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua gồm Quốc lộ 1, đường tỉnh 526; 526B, kết nối đô thị Triệu Lộc với thị trấn Hậu Lộc, các xã Ngư Lộc; Hòa Lộc; thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/3/2023; trong đó, phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc xác định đô thị Triệu Lộc là đô thị loại V, thành lập sau 2030. Tuy nhiên, để có kế hoạch xây dựng đô thị Triệu Lộc trong tương lai đạt được các tiêu chí công nhận loại đô thị thì việc lập Kế hoạch, Chương trình phát triển đô thị Triệu Lộc đến năm 2040 theo định hướng quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt là cần thiết.

Đây là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị của từng giai đoạn theo Quy hoạch tỉnh (sau năm 2030), Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc và Quy hoạch chung đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc; là cơ sở huy động, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,... đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại V; từng bước hình thành đô thị mới trong tương lai.

tm-img-alt
Tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc

Phạm vi, quy mô lập Chương trình phát triển đô thị với diện tích khoảng 2.163,04 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đại Lộc và xã Triệu Lộc (theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/5/2023).

Trình tự thực hiện (sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức lập chương trình): Thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật; Tổ chức triển khai lập Chương trình; Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan; Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện; gửi Sở Xây dựng thẩm định; Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định sau khi nhận đầy đủ hồ sơ trình phê duyệt; UBND tỉnh phê duyệt chương trình theo thẩm quyền; Công bố và lưu trữ Chương trình phát triển đô thị.

Tổ chức thực hiện Chương trình Tiến độ (dự kiến): Lập kế hoạch, trình và phê duyệt kế hoạch 1,5 tháng; Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng tư vấn; Tư vấn tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, tổng hợp, phân tích và lập Chương trình 01 tháng;  Báo cáo các cấp huyện, xã để bổ sung, hoàn thiện 01 tháng; UBND huyện Hậu Lộc trình Sở Xây dựng thẩm định chương trình 01 tháng; Sở Xây dựng tổ chức đoàn liên ngành khảo sát tình hình phát triển đô thị tại địa phương; Sở Xây dựng tổ chức thẩm định; UBND huyện Hậu Lộc phối hợp với Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; UBND tỉnh quyết định phê duyệt chương trình; Công bố chương trình.

Hồ sơ, sản phẩm: Theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị và các quy định khác có liên quan.

Dự toán chi phí: UBND huyện Hậu Lộc tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị.

Cơ quan tổ chức lập, trình duyệt là UBND huyện Hậu Lộc; Cơ quan thẩm định Sở Xây dựng; Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan; Cơ quan quyết định phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đơn vị tư vấn lập chương trình: Tổ chức lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Triệu Lộc, Thanh Hoá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Biến hành lang sông Hồng thành không gian sinh thái
Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng nghiên cứu phương án phát triển để sông Hồng thực sự là trung tâm phát triển của Thủ đô với sự phân bố hài hòa các không gian sinh thái, văn hóa, lịch sử, không gian xanh, không gian đô thị hiện đại hai bên bờ sông
Công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Ngày 24/5, tại thành phố Việt Trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ Ba và công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin mới