Thứ bảy, 20/04/2024 01:12 (GMT+7)

Quảng Ninh huy động trên 82.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG và Nghị quyết 06

Mạnh Tiến -  Thứ năm, 22/02/2024 10:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 3 năm qua, Quảng Ninh đã huy động nguồn lực rất lớn, trên 82.000 tỷ đồng, thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) và Nghị quyết 06

Ngày 21/2, tỉnh Quảng Ninh đã họp và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Nghị quyết số 06 ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chủ trì và kết luận hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quảng Ninh có tới 67/177 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh là miền núi, biên giới, hải đảo; đồng bào DTTS chiếm 12,31% dân số, nhưng lại cư trú rải rác ở trên 85% diện tích của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Từ thực tế đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là nghị quyết chiến lược, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh trong việc xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo một cách bền vững trên mọi lĩnh vực, nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho người dân; từng bước hiện thực hóa khâu đột phá về phát triển văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã quyết nghị.

Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh và quy định của Trung ương để thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thường xuyên kiểm tra tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình theo từng tháng, quý và cả năm, đặc biệt đối với các xã xây dựng nông thôn mới thuộc khu vực đồng bào DTTS, biên giới, miền núi, hải đảo. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các xã vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, ổn định xã hội. Đa số cán bộ và nhân dân thay đổi nhận thức, chuyển từ tư tưởng trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tích cực tham gia cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn.

tm-img-alt
ÔngCao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Trong 3 năm qua, Quảng Ninh đã huy động nguồn lực rất lớn, trên 82.000 tỷ đồng, thực hiện các Chương trình MTQG và Nghị quyết 06. Điểm nổi bật và khác biệt của Quảng Ninh là ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp và vốn ngân sách nhà nước lồng ghép chỉ chiếm khoảng 25%, còn vốn tín dụng chiếm tới 73,1%. Như vậy, từ một đồng ngân sách nhà nước, Quảng Ninh thu hút được 4 đồng ngoài ngân sách để thực hiện mục tiêu nâng cao được chất lượng đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Từ chủ trương đúng đắn, từ sự quyết tâm quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, từ sự chung sức và phát huy vai trò trung tâm của người dân, Quảng Ninh đã hoàn thành sớm từ 2-3 năm các mục tiêu về văn hóa, xã hội, con người, lập nên kỳ tích mới.

Tỉnh đã hoàn thành trước 03 năm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển sang giai đoạn xây dựng và triển khai theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 3 năm qua, có thêm 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thêm 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, 2 huyện Đầm Hà, Tiên Yên là huyện đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 huyện Hải Hà, Vân Đồn đang hoàn thiện hồ sơ trình. Chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực vùng đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo đã đạt kết quả cao.

Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội và môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ cơ sở được mở rộng; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; quốc phòng an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 73,43 triệu đồng/người/năm (trong đó các xã vùng đồng bào DTTS, biên giới, hải đảo đạt 73 triệu đồng/người/năm).

Công tác quy hoạch nông thôn mới đã đáp ứng với tốc độ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; cơ sở hạ tầng giáo dục văn hóa, y tế, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hạ tầng thương mại ở vùng đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư; chú trọng đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn gắn với tạo việc làm.

Tại Hội nghị, BTV Tỉnh ủy nhấn mạnh, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 06 trong 3 năm qua đã khẳng định rõ sự nỗ lực vượt bậc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành, địa phương và thể hiện sự thay đổi căn bản trong nhận thức về tổ chức thực hiện, nhận thức về tư duy phát triển, nhận thức về huy động nguồn lực và tổ chức nguồn lực; phát huy được sức mạnh văn hóa, giá trị văn hóa, truyền thống của đồng bào các DTTS. Đồng thời, tạo được đột phá về hạ tầng xã hội; đột phá trong tạo ra các mô hình phát triển kinh tế theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ, du lịch với nông nghiệp, giữa đô thị với nông thôn, trong đó có việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Qua đó, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn; tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Nhiều bài học đã được chỉ ra, lớn nhất đó là phải luôn thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc, nhân dân là ngọn nguồn của sức mạnh cách mạng”, “nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Mọi việc làm phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu cấp huyện và cấp xã khẩn trương tiến hành sơ kết việc thực hiện các chương trình MTQG và Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh huy động trên 82.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG và Nghị quyết 06. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...