Thứ ba, 21/05/2024 20:54 (GMT+7)
Tìm lời giải cho rác
Lượng rác được thải ra tại Việt Nam rất lớn, trung bình gần 35 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 34 nghìn tấn chất thải sinh hoạt nông thôn thải ra mỗi ngày.