Thứ sáu, 21/06/2024 08:51 (GMT+7)
Rừng và cuộc sống
Rừng mang lại những lợi ích rất to lớn và trong hơn một thập kỷ qua, chuyển đổi rừng (forest transition-FT) đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các học giả toàn cầu…