Thứ sáu, 21/06/2024 11:47 (GMT+7)
An Giang chủ động trong công tác bảo vệ rừng
Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2022, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ cần tập trung đề cao cảnh giác