Thứ bảy, 16/10/2021 08:48 (GMT+7)
Động lực 'hầm Đèo Cả'
Cao Bằng đang đi tìm một nhà đầu tư làm việc dấn thân, trách nhiệm, hiệu quả… đó là điều kiện cần cho Đồng Đăng - Trà Lĩnh.