Thứ năm, 26/05/2022 09:19 (GMT+7)
Thả nổi hay ghìm giá xăng dầu?
Giá xăng dầu trên thế giới tăng phi mã và Việt Nam đang gồng mình ghìm giá bằng quỹ bình ổn và có thể tới đây là chính sách thuế. Điều hành giá xăng dầu đang lạc nhịp so với nhiều nước...