Hà Nội, Chủ nhật Ngày 09/08/2020
Ngày đó, dù còn rất bé, mình cũng biết, bão về quê mình thường là bão số 9, số 10; Mưa bão và lụt thường là tháng 8, tháng 9, và hầu hết là “thảm họa kép” mang tên bão - lũ.
1 2 3 4 5 ... 11