Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 16/04/2021
Với vị trí chiến lược quan trọng, Phú Quốc được chú trọng xây dựng đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Chỉ hơn 5 năm được công nhận là đô thị loại II, Phú Quốc đã chính thức trở thành thành phố đảo đầu tiên của cả nước.
1 2 3 4 5 ... 6