Thứ bảy, 01/04/2023 02:46 (GMT+7)
Nghệ An: Triển khai nhiều hoạt động Tháng Thanh niên
Trong tuần đầu tháng Thanh niên, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, xã hội. Hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh đã triển khai 480 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.