Thứ năm, 18/04/2024 18:44 (GMT+7)
Nghệ An: Khi Mặt trận ở trong lòng dân
Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, MTTQ đã không ngừng được củng cố, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nghệ An: Hàng loạt tồn tại về môi trường, đầu tư, xây dựng tại khu đất gần 1ha giữa TP Vinh?
Đã hơn 10 năm trôi qua,dự án tại Khu đất gần 1ha nằm giữa TP.Vinh, trước đây thuộc quyền quản lý của 1 Doanh nghiệp nhà nước vẫn triển khai chậm chạp, vi phạm tiến độ. Năm 2005 Cty này CP hoá và từng bước “thâu tóm” để bán đất, thu về hàng trăm tỷ đồng.