Thứ hai, 22/04/2024 09:13 (GMT+7)
Bài thơ: Múa
Lắc hông khoe cái điệu đàng///Em làm rơi cả bạc vàng kiêu sa//Ngắm em đâu phải mình ta///Đàn ông muốn cái... đàn bà cũng mê
Bài thơ: "Dở hơi"
Biết là mình chẳng muốn già////Đàn ông thì có gọi là... "hồi xuân"?////Đã từng mưa nắng phong trần////Công danh, sự nghiệp đôi lần xuống, lên...
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần
Bài thơ: Bến sông mơ
Gửi mây ở lại với trời///Gửi tình ở lại với người đang yêu///Gửi mưa ở lại với chiều///Tôi đi về phía có nhiều bão giông...