Thứ hai, 06/12/2021 18:30 (GMT+7)
Có ai về làng cổ Cảnh Dương...
Câu ca ấy của cố nhạc sĩ Hoàng Vân trong nhạc phẩm nổi tiếng “Quảng Bình quê ta ơi” cứ thôi thúc tôi tìm về làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.