Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/07/2021
Các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh đã biến đổi chai nhựa thành hương vani bằng cách sử dụng vi khuẩn biến đổi gen. Kết quả của cuộc thử nghiệm đã được "The Guardian" công bố vào thứ 3 (15/06/2021)
1 2 3 4 5 ... 23