Hà Nội, Thứ Ba Ngày 22/10/2019
Nhân dịp 150 năm ngày sinh của lãnh tụ Mahatma Gandhi, Ấn Độ phát động chiến dịch bảo vệ môi trường, vận động người dân từ bỏ các sản phẩm nhựa dùng một lần.
1 2 3 4 5 ... 13