Hà Nội, Thứ Tư Ngày 22/01/2020
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, trong năm nay TP sẽ tiến hành khởi công 27 dự án giao thông, đặt mục tiêu hoàn thành 29 dự án chuyển tiếp.
1 2 3 4 5 ... 64