Thứ năm, 20/06/2024 07:26 (GMT+7)
Chiếc ngai vàng của Hoàng đế triều Nguyễn
Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của triều đại. Chiếc ngai của hoàng đế triều Nguyễn do các nghệ nhân tài giỏi bậc nhất thời ấy thiết kế, hội đủ các yếu tố tốt lành dành cho hoàng đế và cả triều đình