Thứ hai, 20/05/2024 07:47 (GMT+7)
Yên Bái phấn đấu trồng mới trên 15.500 ha rừng trong năm 2023
Để đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, đôn đốc người dân khẩn trương tiến hành phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống để tập trung trồng rừng