Thứ năm, 29/02/2024 06:21 (GMT+7)

Thanh Hóa: Cấp phép môi trường cho Công ty TNHH 2 thành viên Ứng dụng CNC nông nghiệp&TP sữa Yên Mỹ

PV -  Thứ năm, 30/11/2023 18:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định cấp phép môi trường cho Công ty TNHH Hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh.

Quyết định số 166/GP-UBND ngày 29/11 của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký nêu rõ: Cấp phép cho Công ty TNHH Hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp giai đoạn 1 (quy mô 5.000 con bò sữa) tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tên dự án: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp (quy mô 5.000 con bò sữa thuộc giai đoạn 1); Địa điểm hoạt động: Xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Loại hình sản xuất kinh doanh: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: Dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Tổng diện tích: Tổng diện tích sử dụng đất: 945.292,58 m2. Công suất 5.000 con bò sữa.

Quy mô: Dự án nhóm A phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công. Công suất  5.000 con bò sữa, Quy trình chăn nuôi: Bò giống → Nuôi cách ly → Bò tơ, bò nhỡ, bò hậu bị → Bò cái mang thai → Bò đẻ → Bò mẹ cho vắt sữa → Sữa nguyên liệu.

tm-img-alt

Quyết định cấp phép môi trường của UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty TNHH Hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ.

Công ty TNHH Hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này; Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này;  Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này; Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này; Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Công ty TNHH Hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ có trách nhiệm: Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 3 các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu mùi hôi, tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;  Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường;  Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Thời hạn của Giấy phép: 7 năm. (từ ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến ngày 05 tháng 12 năm 2030)

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về tính chính xác của các số liệu tại Giấy phép này; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các yêu cầu bảo vệ môi trường, chất lượng chất thải và tiếng ồn của dự án được cấp phép ra môi trường./.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Cấp phép môi trường cho Công ty TNHH 2 thành viên Ứng dụng CNC nông nghiệp&TP sữa Yên Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới