Thứ ba, 21/05/2024 14:55 (GMT+7)

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương khu dân cư mới hơn 800 tỷ đồng

PV -  Thứ ba, 16/04/2024 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/4, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Mục tiêu dự án của dự án là hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, chỉnh trang bộ mặt đô thị; huy động được nguồn vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diện tích sử dụng đất khoảng 137.943,5 m2, với quy mô xây dựng đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đã được phê duyệt, gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích đất khoảng 137.943,5 m2 (san nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, cấp - thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, trạm xử lý nước thải). - Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình nhà văn hóa;  Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước 98 công trình nhà ở liền kề thương mại theo công bố của UBND tỉnh tại Công văn số 18126/UBNDCN ngày 29/11/2023; Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình nhà ở xã hội.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: 98 công trình nhà ở liền kề thương mại xây thô, hoàn thiện mặt trước; 376 căn nhà ở xã hội dạng chung cư xây dựng hoàn thiện; 229 lô đất ở thương mại được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, gồm: 218 lô đất ở liền kề; 11 lô đất ở biệt thự.

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ phần xây thô, hoàn thiện mặt trước đối với 98 căn nhà ở liền kề; xây dựng hoàn thiện 376 căn nhà ở xã hội dạng chung cư và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án (đối với 229 lô đất (gồm: 218 lô đất ở liền kề; 11 lô đất ở biệt thự) được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định tại Công văn số 18126/UBND-CN ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh), nhà đầu tư mới được quyền kinh doanh, khai thác theo các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

tm-img-alt

Quyết định của  UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Quy mô dân số khoảng 2.200 người, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là 10.978,57 m2 . Đối với hạ tầng trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, bao gồm các hạng mục công trình theo quy định tại mục b nêu trên. 

Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà văn hóa) của dự án, nhà đầu tư bàn giao lại các công trình này cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định; đồng thời, bàn giao khu đất trường mầm non và khu đất dịch vụ thương mại hỗn hợp thuộc dự án cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định. Đối với các công trình nhà ở liền kề, đất ở liền kề, đất ở biệt thự thương mại và nhà ở xã hội thuộc dự án, sau khi đầu tư hoàn thành dự án theo quy định, nhà đầu tư được phép quản lý, kinh doanh và khai thác theo quy định của pháp luật. Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: Các công trình hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án do nhà nước quản lý theo quy định.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 809.092,8 triệu đồng (bằng chữ: tám trăm linh chín tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng). Trong đó: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 766.803,8 triệu đồng; Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án là 42.289,0 triệu đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. Vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định pháp luật về đất đai.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 3 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư), dự kiến 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư: Hoàn thành công tác bồi thường GPMB và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án; Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 33: Hoàn thành đầu tư xây dựng dự án; Từ tháng thứ 34 đến tháng thứ 36: Hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quyết toán dự án. Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đông Sơn thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật và các nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên.

UBND huyện Đông Sơn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư được lựa chọn trong quá trình thi công xây dựng dự án, đảm bảo đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án khớp nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; ký cam kết với nhà đầu tư và xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, có phương án, kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình: trường mầm non, dịch vụ thương mại hỗn hợp trong quy hoạch chi tiết của dự án phù hợp với tiến độ đầu tư dự án Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; đảm bảo đầu tư hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; Sau khi dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, UBND huyện Đông Sơn phối hợp với nhà đầu tư để tiếp nhận, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà văn hóa), đất trường mầm non và đất dịch vụ thương mại hỗn hợp thuộc dự án theo quy định.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

 Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Đông Sơn và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; Triển khai thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đúng với các nội dung dự án đã được chấp thuận; trong đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 5 của dự án phải đảm bảo khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Thực hiện quản lý, khai thác, kinh doanh bất động sản, các công trình và dịch vụ khác thuộc dự án đúng theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, các quy định có liên quan khác và Quyết định này; Sau khi dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, phối hợp với UBND huyện Đông Sơn để thực hiện thủ tục bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà văn hóa), đất trường mầm non và đất dịch vụ thương mại hỗn hợp thuộc dự án theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương khu dân cư mới hơn 800 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời đâu quá dài
Tự khuyên mình hãy sống cho mình thôi///Để ý chi lời khen - chê nhân thế///Cứ mặc kệ mà an nhiên vui vẻ///Sao phải vì thiên hạ để khổ tâm