Thứ tư, 17/04/2024 02:38 (GMT+7)

Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trong phạm vi cả nước

PV -  Thứ sáu, 25/08/2023 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 1613/HD-TTCP hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trong phạm vi cả nước.

Công tác thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch nhằm để phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Qua thanh tra kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch.

Được biết, Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời hạn, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo; Kết luận Thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kế thừa kết quả của cơ quan chức năng về các nội dung liên quan có đủ cơ sở, căn cứ pháp luật. Thanh tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng.

tm-img-alt

Phạm vi thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, trong đó tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Nội dung thanh tra về việc: Ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; Việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; Việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng; Việc tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; Việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, Công bố công khai quy hoạch xây dựng; cắm mốc chỉ giới xây dựng và các mốc giới quy định khác ngoài thực địa..

Việc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng: giới thiệu địa điểm, việc cấp phép xây dựng và thực hiện việc quản lý cấp phép xây dựng theo quy hoạch xây dựng...; Việc chấp hành các quy định đối với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; sự phù hợp của hồ sơ thiết kế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với quy hoạch, tiến độ dự án, nghĩa vụ tài chính đối với đất đai do điều chỉnh quy hoạch của các Chủ đầu tư; Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2015 đến 31/12/2022 (khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực đến nay), nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ.

Đối tượng thanh tra gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Về công tác tổ chức thực hiện, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề để Thanh tra các địa phương thực hiện; Đôn đốc thực hiện thanh tra, xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, xử lý chống chéo về thanh tra khi phát sinh; Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề và đề xuất, kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo quy định pháp luật; Thành lập các Đoàn thanh tra để thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; các Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng; các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Long An và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với Thanh tra địa phương: Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, khảo sát, nắm tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng phù hợp với thực tế tại địa phương. Kết thúc thanh tra báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra về Thanh tra Chính phủ theo Đề cương của Thanh tra Chính phủ để tổng hợp kết quả thanh tra trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời các địa phương có các Đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Đoàn thanh tra và báo cáo với Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo không chồng chéo về phạm vi và nội dung thanh tra.

Về thời gian triển khai thực hiện: Thanh tra các địa phương căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, khảo sát, nắm tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra phù hợp với thực tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Triển khai thực hiện trong tháng 7/2023; Các Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo Kế hoạch tiến hành thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện xong trước ngày 15/12/2023.

Thanh tra các địa phương kết thúc thanh tra trực tiếp, tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền để ban hành kết luận, đồng thời gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/01/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra Chính phủ tổng hợp kết quả thanh tra trên toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2024.

Bạn đang đọc bài viết Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trong phạm vi cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sớm ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Hiện đã có 30 địa phương bắt đầu triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình. Từ nay đến hết năm 2024, yêu cầu bắt buộc các địa phương phải ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có công tác phân loại.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.