Thứ tư, 24/04/2024 00:54 (GMT+7)

TP.HCM:Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh các tuyến Metro

MTĐT -  Thứ năm, 23/05/2019 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/5, theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, TP thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên và dự án số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP làm chủ tịch Hội đồng thẩm định (HĐTĐ); ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc GTVT TP làm phó chủ tịch thường trực. Thành viên HĐTĐ là đại diện của các sở ngành, địa phương.

Thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm chính về nội dung thẩm định thuộc chuyên ngành, lĩnh vực do đơn vị mình quản lý.

Cụ thể, Sở GTVT có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành giao thông vận tải và các vấn đề khác có liên quan. Tổng hợp chung về kết quả thẩm định dự án đầu tư. Đại diện Hội đồng thẩm định, tổng hợp, báo cáo, trình UBND TP, chịu trách nhiệm chính bảo đảm tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các dự án.

Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định các vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật, quy định của các nhà tài trợ trong quá trình thực hiện dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành thông tin, tín hiệu, viễn thông và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Công Thương có ý kiến thẩm định đối với công trình đường dây tải điện, trạm biến áp, các công trình công nghiệp chuyên ngành liên quan dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Khoa học Công nghệ có ý kiến thẩm định về cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30-3-2016 quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến thẩm định về sự phù hợp của dự án với quy hoạch được duyệt, sự phù hợp của thiết kế cơ sở về vị trí, quy mô xây dựng, lộ giới quy hoạch đã được công bố, về thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan, vấn đề đảm bảo mỹ quan đô thị dọc tuyến và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm định về hệ thống mốc đo đạc, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, các giải pháp bảo vệ môi trường của Dự án và các vấn đề khác có liên quan.

UBND các quận/huyện có ý kiến thẩm định đối với các nội dung của dự án về các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý của địa phương. Đặc biệt là các vấn đề về sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, an ninh trật tự và tác động môi trường đến địa phương, vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình thẩm định. Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất UBND TP và các sở ngành những biện pháp để kiểm soát tiến độ, hiệu quả và chất lượng các dự án theo đúng quy định pháp luật và theo hướng dẫn của các nhà tài trợ.

HĐTĐ được mời đại diện một số tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thẩm định, dự họp trong quá trình thực hiện thẩm định dự án. Chủ tịch HĐTĐ quyết định thành lập tổ giúp việc (gồm Sở GTVT và các sở/ngành, đơn vị cần thiết) để giúp hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc công tác thẩm định, hội đồng báo cáo kết quả thẩm định dự án theo đúng quy định. Hội đồng được phép yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án và các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình thẩm định.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM:Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh các tuyến Metro. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới