Thứ sáu, 21/06/2024 20:42 (GMT+7)

Vĩnh Long: Cấp phép hoạt động bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến

Lệ Diễm -  Thứ tư, 08/05/2024 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã cấp phép cho công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến, địa chỉ tại số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến, địa điểm cơ sở lô G1 và một phần lô G2, KCN Bình Minh, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. (Giấy phép môi trường số: 656/GPMT-UBND).

Thời hạn của Giấy phép là 10 năm kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2024 đến ngày 02 tháng 4 năm 2034.

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích 8.362,6m2 với vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Công suất hoạt động của dự án sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật và phân bón quy mô 9.500 tấn sản phẩm/năm. Hiện tại giai đoạn 1 cơ sở lắp đặt 9 dây chuyền sang chai, đóng gói có 7 dây chuyền sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật gồm 5 dây chuyền sang chai thuốc bảo vệ thực vật dạng nước (trong đó có 2 dây chuyền 200 tấn/năm/dây chuyền, 3 dây chuyền 100 tấn/năm/dây chuyền) với tổng công suất 700 tấn/năm, 2 dây chuyền đóng gói thuốc bảo vệ thực vật cho gói dạng bột, hạt (trong đó có 1 dây chuyền 300 tấn/năm/dây chuyền, 1 dây chuyền 200 tấn/năm/dây chuyền) với tổng công suất 500 tấn/năm.

Có 2 dây chuyền sang chai, đóng gói phân bón gồm 1 dây chuyền sang chai phân bón dạng nước với công suất 200 tấn/năm, 1 dây chuyền đóng gói phân bón cho gói dạng bột, hạt với công suất 1.000 tấn/năm với tổng công suất giai đoạn 1 là 2.400 tấn/năm. Giai đoạn 2 dự kiến lắp đặt thêm 19 dây chuyền bao gồm: 14 dây chuyền sang chai, đóng gói thuốc BVTV và 5 dây chuyền phối trộn, sang chai, đóng gói phân bón với tổng công suất 7.100 tấn/năm, chủ cơ sở sẽ lắp đặt khi có nhu cầu của thị trường. Khi triển khai giai đoạn 2 chủ cơ sở sẽ thực hiện thủ tục môi trường theo quy định.

Đối với nội dung cấp phép môi trường, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến được phép xả nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp Bình Minh và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đúng quy định.

Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đúng quy định. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đúng quy định. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đúng quy định theo Giấy phép.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Nhựt Huy – Nguồn 

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Cấp phép hoạt động bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Yến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới