Thứ ba, 27/02/2024 17:47 (GMT+7)

Cấp phép môi trường Dự án Vitalink Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Phú (Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Lâm Hà -  Thứ sáu, 24/11/2023 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/11/ 2023, UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép môi trường Dự án Vitalink Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo Giấy phép môi trường số: 1280/QĐ-UBND ngày 22/11/2023, UBND tỉnh Bắc Giang Cấp phép cho Công ty TNHH Vitalink Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN-10-23. Lô CN-10, Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Dự án Vitalink Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Phú” tại Lô CN-07, KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

tm-img-alt
Dự án Nhà máy Vitalink

Nội dung cấp phép môi trường:

Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này.

Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định này.

Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này.

Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Vitalink Việt Nam được cấp Giấy phép môi trường

Công ty TNHH Vitalink Việt Nam có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Công ty TNHH Vitalink Việt Nam có trách nhiệm:

Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Báo cáo kịp thời với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hiệp Hòa nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hiệp Hòa.

Giấy phép có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thời hạn của Giấy phép là 10 năm, kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực thi hành. 

Giấy phép môi trường được UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Vitalink Việt Nam tại Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực thi hành theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Hiệp Hòa, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án “Dự án Vitalink Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Phú” tại Lô CN-07, khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do Công ty TNHH Vitalink Việt Nam làm chủ dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường được thành lập theo Quyết định số 1066/QĐ-TNMT ngày 24/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường; về kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Vitalink Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Dự án Vitalink Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Phú” tại Lô CN-07, KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã đảm bảo theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

Bạn đang đọc bài viết Cấp phép môi trường Dự án Vitalink Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Phú (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nói với con (2)
Đời mỗi người như là một cuốn phim///Pha buồn vui, trộn khổ đau hạnh phúc////Khi an nhiên, lúc đắng cay cùng cực///Gắng học mọi điều … để đón nhận nghe con.
Bài thơ: Lời Cúc hoạ mi
Gởi anh một chút tinh khôi///Một mong, một nhớ, một bồi hồi thương///Gửi anh một chút khiêm nhường///Trinh nguyên một đoá bên đường thơm lay.