Thứ ba, 27/02/2024 18:32 (GMT+7)

Cấp phép môi trường cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận)

Tùng Lâm -  Thứ ba, 21/11/2023 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cấp phép môi trường cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong tại Giấy phép số 2430/GPMT-UBND ngày 16/11/2023.

tm-img-alt
Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cơ sở 1

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong tại Khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuậnvới các nội dung như sau:  

Thông tin chung của cơ sở:

Tên cơ sở: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong.

Địa điểm hoạt động: Khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm y tế huyện Tuy Phong và Bệnh viện huyện Tuy phong.

Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định pháp luật.

Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: Quy mô cơ sở (cả phần hiện trạng và phần cải tạo, nâng cấp): 23 phòng, 07 khoa chuyên môn với 130 giường bệnh. Diện tích dự án: 21.543,2 m2. Cơ sở có tiêu chí như cơ sở nhóm C (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

Cơ sở có tiêu chí về môi trường như cơ sở nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong:

Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong có trách nhiệm: Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quychuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấyphép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (từ ngày16tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2033).

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự  án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Cấp phép môi trường cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nói với con (2)
Đời mỗi người như là một cuốn phim///Pha buồn vui, trộn khổ đau hạnh phúc////Khi an nhiên, lúc đắng cay cùng cực///Gắng học mọi điều … để đón nhận nghe con.
Bài thơ: Lời Cúc hoạ mi
Gởi anh một chút tinh khôi///Một mong, một nhớ, một bồi hồi thương///Gửi anh một chút khiêm nhường///Trinh nguyên một đoá bên đường thơm lay.