Thứ hai, 24/06/2024 10:41 (GMT+7)

Bắc Giang phê duyệt diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024

Ngọc Anh -  Thứ bảy, 11/05/2024 11:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 811/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 về diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi tỉnh Bắc Giang.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Năm 2023, tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) trên địa bàn tỉnh là 194.229,45 ha. Trong đó, diện tích tưới lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản 146.284,72 ha; diện tích tiêu phi nông nghiệp 46.210,37 ha; diện tích tiêu khu, cụm công nghiệp 1.734,36 ha. Diện tích cấp nước nuôi trồng thủy sản theo 1.602.720 m³.

Về kế hoạch thực hiện năm 2024, tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV KTCTTL trên địa bàn tỉnh là 196.506,38 ha. Trong đó, diện tích tưới lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản 145.071,60 ha; diện tích tiêu phi nông nghiệp 49.567,63 ha; diện tích tiêu khu, cụm công nghiệp 1.867,15 ha. Diện tích cấp nước nuôi trồng thủy sản 1.602.720 m³.

Chủ tịch giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tổng hợp, thẩm định, đề xuất trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 về diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch diện tích được duyệt bảo đảm hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan tổ chức lập dự toán hỗ trợ kinh phí, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty TNHH MTV KTCTTL chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của khối lượng công việc, đối tượng, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; chỉ đạo thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, diện tích được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang phê duyệt diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới