Thứ ba, 21/05/2024 13:56 (GMT+7)

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và thủ tục kèm theo

An Hạ -  Thứ tư, 30/03/2022 17:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng CP vừa ban hành Quyết định số 08/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Theo Quyết định 08, hai đối tượng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ quay trở lại thị trường lao động

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định này quy định rõ, điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các trường hợp người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Một là, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 30/6/2022.

Hai là, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

Ba là, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Phương thức chi trả cho người lao động thực hiện hàng tháng.

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022.

Trình tự thủ tục nhận hỗ trợ

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

- NLĐ có đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin gửi doanh nghiệp tổng hợp.

-Trên cơ sở đề nghị của NLĐ, doanh nghiệp tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất ba ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ.

 - Doanh nghiệp gửi danh sách NLĐ đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ. Doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp hai tháng hoặc ba tháng. Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

- Sau khi doanh nghiệp nhận lại danh sách từ cơ quan BHXH thì gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Đối với người lao động trở lại làm việc

- NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

- Trên cơ sở đề nghị của NLĐ, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất ba ngày làm việc.

- Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc.

Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 -8 -2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của NLĐ theo Mẫu số 01.

- Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

- Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho NLĐ.

Bạn đang đọc bài viết Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và thủ tục kèm theo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới