Thứ tư, 28/02/2024 13:47 (GMT+7)

Đắk Nông: Chỉ đạo xử lý các tồn tại vướng mắc dự án thủy điện Đồng Nai 3

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 06/12/2023 18:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp với Tổng công ty Phát điện 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Thông báo, kết luận của ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tổng công ty Phát điện 1 về việc xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3.

tm-img-alt
Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3.

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp với Tổng công ty Phát điện 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3. Chủ trì cuộc họp, ông Lê Trọng Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong, lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong báo cáo, ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 và các đồng chí tham dự cuộc họp. Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

Dự án Thủy điện Đồng Nai 3 đã được tích nước đóng điện được hơn 13 năm, tuy nhiên, đến nay còn nhiều tồn tại, khó khăn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, tái định cư chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, yêu cầu UBND huyện Đắk Glong phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu để tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành việc xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3 theo quy định của pháp luật, đảm bảo theo yêu cầu và tiến độ đề ra.

tm-img-alt
Hồ chứa nước của dự án thủy điện Đồng Nai 3

Để giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện Đắk Glong, Tổng công ty Phát điện 1 thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Yêu cầu UBND huyện Đắk Glong, khẩn trương lập bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3 (hoàn thành trước ngày 31/12/2025), xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong và thực hiện bảo đảm theo đúng cam kết của UBND huyện.

Trong đó cần lưu ý: Phân loại cụ thể, các vấn đề đã rõ, đã có chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì thực hiện trước; các vấn đề nào chưa rõ, còn vướng mắc thì kịp thời, chủ động phối hợp, làm việc trực tiếp với các Sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Các nội dung, nhiệm vụ dự kiến sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai (điều chỉnh) có hiệu lực thi hành thì phải ưu tiên thực hiện trước và phải được cụ thể hóa trong kế hoạch, tránh kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 tại cuộc họp trong việc điều chỉnh dự toán, kinh phí, UBND huyện khẩn trương, chủ động triển khai thực hiện trên nguyên tắc - tạo điện kiện tốt nhất cho người dân; qua đó, nhanh chóng, kịp thời chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định liên quan phải bằng các văn bản và phải công khai, minh bạch cho người dân được biết, đồng thuận trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành dự án nêu trên.

Liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí tái định canh, tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân trong vùng dự án cần phải được rà soát, điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót, trên cơ sở các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân và chủ động thực hiện. Định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Chủ động hưởng dẫn các vấn đề liên quan đến hỗ trợ sau tái định cư dự án thủy điện theo Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010; Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, hướng dẫn UBND huyện Đắk Glong trong việc xử lý các nội dung liên quan đến công tác tái định canh của dự án nêu trên đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ động trong việc lập Phương án giá cây trồng mới giai đoạn 2023-2025 làm căn cứ xây dựng đơn giá bồi thường hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, Điều 24 Luật Giá năm 2023 (lưu ý: hiệu lực của văn bản chỉ có hiệu lực thi hành khi Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024).

Giao Sở Tư pháp chủ động, kịp thời phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Đắk Glong và các đơn vị có liên quan trọng việc áp dụng quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tài định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3.

Giao Công an tỉnh có ý kiến cụ thể đối với các nội dung báo cáo của UBND huyện Đắk Glong tại cuộc họp, qua đó đề xuất các giải pháp để huyện thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Tổng công ty Phát điện 1, đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để bàn giao về cho địa phương quản lý, bố trí, sử dụng đối với phần diện tích đất dự kiến bàn giao; kịp thời hỗ trợ các khoản kinh phí để phục vụ công công tác an sinh xã hội, tạo tạo điều kiện tốt nhất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phối hợp với UBND huyện Đắk Glong trong việc bố trí kinh phí để kịp thời xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh dự án thủy điện Đồng Nai 3 theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, theo dõi, kiểm tra UBND huyện Đắk Glong và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ nêu trên; Kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách, quy định. Trường hợp, vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Định kỳ hàng Quý, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Chỉ đạo xử lý các tồn tại vướng mắc dự án thủy điện Đồng Nai 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới