Thứ sáu, 23/02/2024 03:13 (GMT+7)

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Minh Tuấn -  Thứ hai, 10/07/2023 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ra Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023.

Việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 để quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 gồm có 03 khu vực (chưa có kết quả thăm dò khoáng sản) cụ thể: Khu vực 1: Vật liệu san lấp Hòn Yang, thuộc điểm quy hoạch số 98, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn. Khu vực 2: Vật liệu san lấp Hòn Lúp, thuộc điểm quy hoạch số 7-1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Khu vực 3: Vật liệu san lấp Núi Chồng, thuộc điểm quy hoạch số 79, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Phương pháp tiến hành: Tổ chức cuộc đấu giá công khai, do tổ chức đấu giá tài sản điều hành. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 18/05/2022.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan đăng tải công khai kế hoạch đấu giá trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh. Thông báo công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Tổ chức xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chuyển hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản; Thông báo thời gian đấu giá, ban hành Quy chế cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyết định hình thức đấu giá, phương thức trả giá, số vòng đấu giá và tổ chức, điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; Chuyển kết quả trúng đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường…

Bạn đang đọc bài viết Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 ha rừng
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025 trồng trên 32,4 triệu cây xanh; trong đó có 23,2 triệu cây phân tán; trên 9,2 triệu cây rừng trồng tập trung (bao gồm: rừng phòng hộ, rừng trồng sản xuất, rừng trồng đặc dụng).
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai
Sáng 19/02, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tin mới