Thứ năm, 23/05/2024 01:11 (GMT+7)

Kon Tum triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023

Minh Anh -  Thứ hai, 06/02/2023 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, mùa khô năm 2023, đảm bảo nguồn nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 - 2023 phù hợp với thực trạng nguồn nước, trong đó, cần lưu ý các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trong mùa khô; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá nguồn nước tại các công trình thủy lợi, có kế hoạch phân phối nước hợp lý ngay từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt để bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu thiết yếu (Sinh hoạt, chăn nuôi...) và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn…

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Chủ động điều tiết nước cho các công trình trên cùng một hệ thống cụ thể: (i) Huyện Sa Thầy: Hệ thống công trình hồ chứa Đăk Sia 1, đập Đăk Sia 2, đập Đăk Car; (ii) Thành phố Kon Tum: Hệ thống công trình hồ chứa Đăk Yên, đập Đăk Tía, hồ chứa Tân Điền và Trạm Bơm Vinh Quang, Trạm bơm chuyền Tân Điền; Hệ thống hồ chứa Đăk Loy, hồ chứa Đăk Phát 1, đập Đăk Phát 2; (ii) Huyện Đăk Hà: Hệ thống công trình hồ chứa Đăk Uy, hồ chứa Cà Sâm, đập Đăk Căm, đập Ông Phiêu và hệ thống công trình hồ chứa Đăk Loh, đập Kon Trang Kla, đập Bà Tri, đập Cà Ha; (iii) Huyện Đăk Tô: Hệ thống tưới tiêu công trình hồ chứa Hố Chè, hồ chứa C19, đập Tà Cang; (iv) Huyện Ngọc Hồi: Hệ thống tưới tiêu công trình hồ chứa Đăk Kan, đập Đăk Long.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Trong trường hợp hạn hán gây ra thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số khu vực, chính quyền địa phương cần có giải pháp cấp nước sinh hoạt hỗ trợ cho Nhân dân bằng biện pháp chở nước sinh hoạt từ các nơi khác đến; xây dựng cụ thể kế hoạch chống hạn và phương án cấp nước cho sản xuất, dân sinh trên địa bàn do đơn vị quản lý; chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách của đơn vị, địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; phòng, chống hạn hán, thiếu nước hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về Phòng chống thiên tai) làm cơ quan đầu mối, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống hạn đảm bảo kịp thời, hiệu quả: Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn việc điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, ao, đầm, vùng trũng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống hạn; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn kịp thời.

Đồng thời, hướng dẫn cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ, các biện pháp, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với nguồn nước; khuyến cáo cho các địa phương giảm diện tích gieo sạ (đối với các vùng khó khăn nguồn nước) để giảm áp lực tưới; hướng dẫn, phổ biến, kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả để các địa phương, đơn vị và người dân áp dụng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh theo hướng sử dụng tiết kiệm nước để đối phó hiệu quả với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài; chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa và rau màu…
Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Nhà máy thủy điện trên địa bàn  tỉnh và địa phương có liên quan tham mưu kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Sê San để bổ sung nước cho hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức quản lý các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành hồ chứa các công trình thủy điện đã được cấp có thẩm quyền  phê duyệt, bảo đảm việc vận hành xả nước của các hồ chứa phù hợp với yêu cầu sử dụng nước ở hạ du; đồng thời có kế hoạch điều tiết, vận hành các hồ thủy điện, bảo đảm nguồn nước phòng, chống hạn hán cho hạ du, đặc biệt là bảo đảm cấp nước an toàn trong mùa kiệt,  sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm và hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân; 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Nhà máy thủy điện và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thủy văn, nguồn nước tại các hồ thủy điện để cập nhật phương thức huy động hàng tháng, hàng tuần các nguồn thủy điện phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ du và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân; trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng cần ưu tiên sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thiết yếu khác theo quy định của Luật Thủy lợi; Theo dõi, đề nghị Công ty Điện lực Kon Tum chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm tưới chống hạn hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong các thời kỳ khô hạn cần tăng cường hoạt động cấp nước theo kế hoạch sản xuất của Nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, nhận định tình hình khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình mưa, dòng chảy (kể cả dự báo 10 ngày, tháng, mùa) kịp thời cung cấp thông tin về khí tượng, thủy văn, hạn hán cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn; Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch điều tiết nước cho hạ du các hồ thủy điện trên lưu vực sông Sê San trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước mà các hồ không thể đảm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt, phòng, tránh phát sinh dịch bệnh do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời hỗ trợ kinh phí chống hạn cho các địa phương, đơn vị để phục vụ công tác chống hạn đạt hiệu quả hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về tình hình diễn biến khô hạn, thiếu nước, thông tin kịp thời cho các huyện, thành phố, các Nhà máy thủy điện, các đơn vị liên quan biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động thực hiện, tăng cường sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có kế hoạch đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ cho Nhân dân trên địa bàn quản lý, đặc biệt khi hạn hán xảy ra ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. 

Các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phú Thọ nỗ lực thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn
Thực hiện chương trình cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định.

Tin mới

Grac: “Gỡ rối” bài toán quản lý rác thải
Ngoài việc giúp người dân dễ dàng đặt lịch thu gom, thanh toán tiền rác, trao đổi đồ cũ…, giải pháp số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online của Grac còn tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu gom và quản lý rác thải ở các địa phương.