Thứ hai, 17/06/2024 01:27 (GMT+7)

Những điểm mới về sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021

MTĐT -  Thứ sáu, 13/08/2021 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, có nhiều điểm mới liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) áp dụng từ ngày 01/9/2021.

Theo đó, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi gọn là sổ đỏ) có những điểm mới sau đây:

Thứ nhất, về mã vạch trên sổ đỏ, bổ sung quy định sau:

Theo quy định hiện hành (Điều 15 Thông tư 23/2014), mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận.

Cấu trúc mã vạch dưới dạng MV = MX.MN.ST.

Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất;

Nay Khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung: Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

(Nội dung bổ sung này phù hợp với thực tiễn vì hiện nay nhiều đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã như Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lý Sơn (Quảng Ngãi)).

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thứ hai, đối với thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ ba, đối với thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất theo quy định sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ tư, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp người sử dụng đất tặng cho đất, cụ thể như sau:

- Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên sổ đỏ đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho ...m2 để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là ... m2”; trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

- Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho ...m2 thuộc thửa đất số ... tờ bản đồ số ... (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là ... m2 của thửa đất số ... tờ bản đồ số... (ghi lần lượt diện tích còn lại, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất đã tặng cho)”; trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ các thửa đất trên sổ đỏ cấp chung cho nhiều thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ các thửa đất để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Thứ năm, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên sổ đỏ đã cấp ghi “Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích ...m2 được tách ra để cấp riêng sổ đỏ; theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Những điểm mới về sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới