Thứ hai, 26/02/2024 07:39 (GMT+7)

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy

MTĐT -  Thứ sáu, 11/08/2023 06:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về PCCC để người dân, doanh nghiệp và các địa phương hiểu và áp dụng.

Ngày 09/8 tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc với đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Công an về “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022”.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại phiên họp.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành và tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định về đảm bảo an toàn về PCCC trong các giai đoạn xây dựng công trình từ quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, thực hiện hiện đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng và quản lý vận hành công trình.

Đồng thời, Bộ Xây dựng thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã được tăng cường, công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp giữa quản lý hoạt động đầu tư xây dựng gắn liền với PCCC ngày càng được nâng cao, từ đó góp phần kiểm soát tình hình cháy, nổ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, trong những năm gần đây, tốc độ xây dựng tại các đô thị và nông thôn phát triển rất nhanh. Các khu đô thị mới, các nhà cao tầng, siêu cao tầng với các tổ hợp công trình nhiều chức năng trong cùng 1 tòa nhà dẫn đến một số quy định kỹ thuật còn thiếu cho một số loại công trình mới. Do đó, việc xử lý đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn báo cáo, giải trình tại phiên họp.

Thông tin tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Bộ Công an cho biết, tình hình cháy, nổ mặc dù đã được kiềm giảm nhưng cháy, nổ tại các khu công nghiệp, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở tập trung đông người (quán karaoke, quán bar...) còn diễn biến phức tạp. Trong đó, một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH, trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Luật PCCC và CNCH để trình Quốc hội xem xét thông qua. Đồng thời, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136 và Nghị định số 83. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH.

Ngoài ra, duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; Tổ chức tập huấn, huấn luyện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, cơ sở, chuyên ngành và các đơn vị ngoài lực lượng đúng quy định.

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn, qua giám sát tại các địa phương, công tác kiểm tra PCCC vẫn còn nhiều bất cập, công tác thẩm định thiết kế, hệ thống PCCC mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Vì vậy, ông Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm rõ, giải đáp các nội dung còn vướng mắc, khó khăn khi áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và thực hiện quy định về PCCC trong công tác thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư, thi công công trình.

Đồng thời, hướng dẫn kiểm tra an toàn về PCCC để người dân, doanh nghiệp có thể nắm rõ và triển khai áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về PCCC một cách đồng bộ, thống nhất.

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an​.

Cho ý kiến tại phiên họp, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Bộ Xây dựng, tập trung hoàn thiện Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - yêu cầu cung về thiết kế, trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an tổ chức rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về PCCC để đảm bảo các cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tin, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác PCCC, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về PCCC để người dân, doanh nghiệp và các địa phương hiểu và áp dụng.

Qua đó giải đáp các nội dung còn vướng mắc, khó khăn khi áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và thực hiện quy định về PCCC trong công tác thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư. Đồng thời giúp các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, các chủ sở hữu và người quản lý sử dụng công trình có thể nắm chắc và triển khai áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về PCCC một cách đồng bộ, thống nhất.

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện và sẽ trình Chính phủ Quy chuẩn 06:2023 ban hành trong thời gian tới, trong đó có quy định chuyển tiếp áp dụng cho những công trình từ thời điểm quy chuẩn có hiệu lực thi hành.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao các báo cáo của Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Chính phủ về “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2020 – 2022”.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, bổ sung những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm, hoàn thiện báo cáo để Ủy ban Quốc phòng và An ninh có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện báo cáo của Đoàn giám sát gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Hiện Việt Nam có tổng cộng trên 230 tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về PCCC và CNCH đang có hiệu lực. Trong đó có trên 100 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên về PCCC và 130 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có nội dung liên quan đến PCCC.

Bạn đang đọc bài viết Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tạp chí Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ngãi: Sôi động Ngày thơ Việt Nam
Chiều 24/2, Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Ngãi phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”.