Chủ nhật, 24/10/2021 13:18 (GMT+7)
An Giang: Đi đôi chống “giặc lửa, giặc dịch”
Vẫn trong bộ quân phục Cảnh sát, vẫn thông thạo các kỹ năng của một người lính cứu hỏa, nhưng hơn một năm qua, cùng với đồng bào và chiến sỹ cả tỉnh, màu áo ấy của các anh lại được phủ thêm màu trắng và xanh của nền trời…