Thứ hai, 20/05/2024 07:38 (GMT+7)
Hải Phòng sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã làm giảm số lượng ĐVHC cấp xã, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các ĐVHC cấp xã.