Thứ sáu, 24/05/2024 07:49 (GMT+7)
Khu Kinh tế Nghi Sơn: 51 dự án đang chậm tiến độ
Trong số các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, hiện có 51 dự án đang bị chậm tiến độ (42 dự án do Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp cho thuê đất và 9 dự án do UBND tỉnhv Thanh Hoá cho thuê đất).