Thứ tư, 17/04/2024 15:18 (GMT+7)
Bảo đảm không gian sống xanh cho Thủ đô
CtyTNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã đặt mục tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2023 là tăng cường việc xây dựng và duy tu, duy trì quản lý vườn hoa, công viên, cây xanh trên địa bàn, mang lại môi trường sống xanh, tạo không gian sống xanh cho Thủ đô.