Thứ tư, 30/11/2022 01:41 (GMT+7)
Bài 3: Giữ cho Hà Nội mãi xanh
Mặc dù các giải pháp đã và đang được chính quyền TP. Hà Nội triển khai khá đồng bộ, tuy nhiên để Hà Nội luôn “xanh” đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên của các cơ quan chức năng cũng như của cộng đồng.