Thứ sáu, 03/12/2021 13:33 (GMT+7)
Đô thị thời Covid-19
Chính khoảng thời gian sống giãn cách xã hội đã làm thay đổi rất nhiều về tư duy quản trị đất nước, về quy hoạch và quản lý đô thị, về cuộc sống, lối sống và cả văn hóa của mọi tầng lớp trong xã hội.