Thứ hai, 20/05/2024 06:29 (GMT+7)
Nghệ An: Khi Mặt trận ở trong lòng dân
Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, MTTQ đã không ngừng được củng cố, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc