Thứ sáu, 23/02/2024 01:31 (GMT+7)
Ngăn xả rác phải đưa vào luật
Qua hai năm thực hiện, thành phố có nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, mô hình bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả khích lệ, giải quyết được nhiều vấn đề vệ sinh môi trường.