Thứ hai, 17/01/2022 08:21 (GMT+7)
Giảm than, tăng năng lượng tái tạo
Điều kiện cần để đạt mục tiêu "phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là phải triệt để loại bỏ toàn bộ các dự án nhiệt điện xây mới sau 2021, từng bước đóng cửa các nhà máy điện than đang vận hành.