Thứ ba, 28/06/2022 23:26 (GMT+7)
Đô thị thông minh: Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý
Để phát triển đô thị thông minh đồng bộ với các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của quốc gia và địa phương thì cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho loại hình đô thị này.
Phát triển cảnh quan sinh thái cho đô thị Hà Nội
Phát triển đô thị sinh thái là mục tiêu mà nhiều quốc gia hướng đến cho một tương lai bền vững. Thành phố Hà Nội có đủ các điều kiện để phát triển theo tiêu chí đô thị xanh, đô thị sinh thái nhờ diện tích cây xanh, mặt nước lớn, số lượng di tích nhiều.