Thứ tư, 21/02/2024 05:46 (GMT+7)
Quảng Nam: Sẽ hình thành 4 đô thị mới
Đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ nâng cấp 2 đô thị Nam Phước và Hà Lam lên đô thị loại IV; đồng thời hình thành 4 đô thị mới là Duy Nghĩa - Duy Hải, Bình Minh, Đại Hiệp, Tam Dân.