Thứ hai, 04/03/2024 15:26 (GMT+7)
Rừng được phân loại như thế nào?
Điều 5 Luật Lâm nghiệp quy định: căn cứ vào mục đích sử dụngchủ yếu, rừng tự nhiên và rừng trồng được phân thành 03 loại: Rừng đặc dụng; rừng phòng hộ và rừng sản xuất.