Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 06/08/2021
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng hiện TPHCM mới chỉ xử lý được hơn 13% tổng lượng nước thải của cả thành phố. Hầu hết nước thải còn lại vẫn đổ thẳng ra sông, kênh rạch.
1 2 3 4 5 ... 8