Thứ sáu, 21/06/2024 09:28 (GMT+7)
Phát triển AI phục vụ phân loại rác điện tử
Công ty xử lý rác thải điện tử của Bỉ Recupel sẽ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển một thị trường trực tuyến, nơi mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đăng ký thải loại rác điện tử của c