Chủ nhật, 26/05/2024 16:35 (GMT+7)

Thanh Hóa: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 90 triệu đồng về khai thác khoáng sản

Duy Thịnh -  Thứ ba, 16/04/2024 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/1, UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa ban hành quyết định số 232/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính số tiền 93 triệu đồng đối với một công ty khai thác khoáng sản là mỏ đất trên địa bàn xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Nội dung cụ thể của quyết định nêu: Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giao thông Phúc Đức. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Lý Thái Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Địa chỉ mỏ: xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, ông Vũ Văn Thưởng, Giám đốc Công ty.

Đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính trong quá trình khai thác mỏ đất tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Hành vi thứ nhất thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mức tiền phạt 70.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

tm-img-alt

Quyết định của UBND huyện Hà Trung về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giao thông Phúc Đức 93 triệu đồng trong quá trình khai thác khoáng sản là mỏ đất trên địa phận xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Hành vi thứ hai là khai thác khoáng sản (đất san lấp) có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác theo bề mặt (894,5 m2 ) vượt dưới 0,1 ha. Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Mức tiền phạt 15.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng).

Đồng thời, buộc cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn quy định tại điểm a khoản 10 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính Phủ; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 10 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính Phủ: Căn cứ kết quả đo đạc do Đoàn mỏ - Địa chất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thì không xác định được khối lượng khoáng sản đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác, do đó không có cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp; Buộc chi trả kinh phí đo đạc quy định tại điểm c, khoản 10, điều 37 Nghị định 36/2020/NĐ-CP.

Hành vi thứ ba là chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất do UBND xã Hà Tiến quản lý tại khu vực nông thôn mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép, diện tích chiếm 119,11 m2 (cụ thể: Xây dựng nhà điều hành, các công trình phụ trợ, kho chứa chất thải nguy hại trên diện tích đất rừng sản xuất do UBND xã Hà Tiến quản lý). Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mức tiền phạt là 8.000.000 đồng (bằng chữ: Tám triệu đồng triệu đồng).

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; số tiền: 1.050.000 đồng (Một không trăm năm mươi nghìn đồng). Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 60 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Không. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

tm-img-alt
Mỏ đất của Công ty Cổ phần Giao thông Phúc Đức xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Tổng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm nêu trên bằng 93.000.000 đồng

Giao cho ông Vũ Văn Thưởng là người đại diện của Công ty Cổ phần Giao thông Phúc Đức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. Công ty Cổ phần Giao thông Phúc Đức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Giao thông Phúc Đức không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 90 triệu đồng về khai thác khoáng sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới