Thứ sáu, 23/02/2024 00:53 (GMT+7)

Ý kiến của Bộ KH&ĐT về quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý

Duy Anh -  Thứ tư, 31/05/2023 17:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 3727/BKHĐT-QLKKT về việc góp ý hồ sơ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp (KCN) Phú Quý, huyện Hoằng Hóa.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Về quy mô KCN: Tại Phụ lục XI, Phương án phát triển khu kinh tế, KCN tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030 kèm theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đẽn năm 2045, diện tích đất dự kiến đến năm 2030 của KCN Phú Quý, huyện Hoàng Hóa là 545 ha; tuy nhiên, theo thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung xây dựng KCN Phú Quý, tổng diện tích nghiên cứu là 733,11 ha, trong đó, diện tích lập quy hoạch chung xây dựng KCN là 540 ha. Do vậy, đề nghị làm rõ nguyên nhân cùa việc chênh lệch diện tích lập quy hoạch chung xây dựng KCN (540 ha) và diện tích KCN được phê duyệt theo Phương án phát triển khu kinh tế KCN tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030 kèm theo Quyết định số 153/QĐ-TTg (545 ha).

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa 2 vụ (401,28 ha); đề nghị nghiên cứu quy định tại Khoản 4, Điều 8 và Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP để chỉ đạo việc lập quy hoạch chung xây dựng KCN, làm cơ sở lập hồ sơ dự án hạ tầng KCN sau này; rà soát quy mô dự án, lưu ý thực hiện việc phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn để hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Về một số nội dung của hồ sơ quy hoạch:

Hiện trạng sử dụng đất của KCN: Theo hồ sơ dự án, khu vực lập quy hoạch gồm: đất trồng lúa 2 vụ (401,28 ha), đất nông nghiệp khác (48,7 ha); mặt nước (45,31 ha); đất nghĩa trang (0,92 ha); bờ đất (15,07 ha); đất giao thông (24,79 ha). Ngoài phần diện tích đất trồng lúa 2 vụ cần lưu ý như ý kiến nêu trên, đề nghị làm rõ hiện trạng sử dụng của các loại đất khác hiện đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng; đánh giá cụ thể về khả năng đền bù, giải phóng mặt bằng, bổ sung số lượng người dân bị ảnh hưởng sinh kế và phương án đảm bảo sinh kế của người dân bị thu hồi đất.

Trong khu vực nghiên cứu có 02 công trình thuộc danh sách công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng. Do vậy, đề nghị rà soát, đảm bảo quy hoạch xây dựng KCN phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Về tính chất, chức năng của KCN: KCN Phú Quý được định hướng là KCN đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có giá trị công nghệ cao, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, ô tô... Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và các văn bản liên quan, đề nghị cụ thể hóa các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN; rà soát các ngành, nghề theo Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ban hành tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường) để có phương án bố trí mặt bằng các ngành, nghề trong KCN, đảm bảo kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Về kết nối giao thông: Khu vực lập quy hoạch chung xây dựng KCN có tiếp giáp với tuyến đường QL1 và tuyến đường sắt Bắc Nam. Ngoài ra, khu vực quy hoạch có 3 tuyến đường huyện (trong đó có tuyến đường Quỳ Xuyên có chiều dài tuyến qua KCN khoảng 4 km), có các tuyến giao thông đối ngoại qua khu vực bao gồm tuyến Quốc lộ 1, tuyến tránh QL1, QL 10 đi Hải Phòng, đường tỉnh 509. Do vậy, đề nghị chỉ đạo các cơ quan có liên quan tuân thủ các quy định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, thống nhất về phương án kết nối hạ tầng giao thông của KCN với các tuyến đường giao thông; việc thiết kế giao cắt phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đường, khai thác an toàn, thuận lợi, đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng khai thác các tuyến đường giao thông tiếp giáp với KCN.

Về quy hoạch xây dựng nhà ở, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động: Dự báo quy mô lao động của KCN khi đi vào hoạt động là khoảng 36.000 đến 58.000 lao động. Đề nghị rà soát hồ sơ quy hoạch, đảm bảo việc quy hoạch xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc trong KCN phủ hợp với các quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong quá trình thực hiện, lưu ý việc quy hoạch xây dựng KCN, khu nhà ở, đô thị - dịch vụ phải đảm bảo khoảng cách an toàn, có dải cách ly theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh đã có Văn bản giao UBND huyện Hoằng Hóa căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trình phê duyệt theo quy định./.

Bạn đang đọc bài viết Ý kiến của Bộ KH&ĐT về quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khu công nghiệp theo đuổi mục tiêu xanh
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh.

Tin mới