Thứ bảy, 03/12/2022 03:06 (GMT+7)

Môi trường

Đô thị

Khu công nghiệp

Khoa học – Công nghệ

Thiết bị hút rác dưới nước
Nhóm sinh viên tại Malaysia đã phát minh ra một thiết bị có tên là máy hút Whalecro, cho phép thợ lặn vừa bơi dưới nước vừa thu thập rác...

Đời sống - Xã hội

Pháp luật