Thứ tư, 17/04/2024 07:30 (GMT+7)

Bộ Công Thương phải báo cáo dự thảo cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trước 15/11

MTĐT -  Thứ năm, 26/10/2023 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về cơ chế điều chỉnh mức giá bản lẻ điện bình quân. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành nội dung phương án điều chỉnh giá điện, đảm bảo đề xuất phù hợp với tình hình thực tiễn, mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng, các dự thảo của Bộ Công Thương xây dựng đã có tính kế thừa và nhiều điểm mới.

Thứ nhất, quy định về điều chỉnh giảm giá điện. Dự thảo đã làm rõ quy định khi thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên thì giảm giá điện.

Hai là hồ sơ, phương pháp tính toán và số liệu sử dụng. Dự thảo quy định rõ hồ sơ xây dựng phương án giá điện hằng năm, cụ thể như báo cáo tài chính, báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN được kiểm toán bởi đơn vị độc lập.

Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của năm N-2 do đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện; Sửa đổi, bổ sung phương pháp và công thức lập giá bán điện bình quân phù hợp với thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Ba là quy định cụ thể về các mốc thời gian, trình tự, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền trong việc lập và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hằng năm.

Dự thảo quy định trước ngày 25/1 hằng năm, EVN có trách nhiệm tính toán giá bán lẻ điện bình quân của năm căn cứ các số liệu nêu trên và bổ sung vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong bước kiểm tra, rà soát phương án giá và kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện hằng năm, kiểm tra điều chỉnh giá điện.

Bốn là đảm bảo giá điện phản ánh kịp thời biến động của các thông số đầu vào tác động tới chi phí sản xuất kinh doanh điện, tránh trường hợp để treo chưa thanh toán các chi phí phát sinh thực tế, dẫn tới trường hợp giá điện tăng đột biến trong một lần điều chỉnh giá điện.

Dự thảo đề xuất chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu là 3 tháng, thay vì 6 tháng như quy định hiện hành.

Năm là dự thảo đã bổ sung quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ giảm tiền điện khi có chỉ đạo của Chính phủ hoặc Thủ tướng.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh điện là mặt hàng nhạy cảm, việc thay đổi giá điện có thể ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Trong dự thảo đã quy định trong hồ sơ phương án giá điện của EVN cần có báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc tăng giá điện đến chi phí mua điện của khách hàng sử dụng điện.

Đồng thời, dự thảo đã nêu rõ mức điều chỉnh tăng/giảm giá điện. Cụ thể, khi giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá hiện hành thì thực hiện giảm giá điện ở mức tương ứng. Còn điều chỉnh tăng giá khi mức tăng từ 3% trở lên.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Công Thương phải báo cáo dự thảo cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trước 15/11. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hoàn thiện khuôn khổ nghề nghiệp cho hoạt động kiểm toán
30 năm xây dựng và phát triển của một tổ chức chưa phải là chặng đường dài, nhất là với một tổ chức chưa từng có tiền lệ, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tin mới