Thứ bảy, 20/04/2024 02:36 (GMT+7)

Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Yên Hoà -  Thứ hai, 04/03/2024 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, xây dựng và thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Dự thảo nêu rõ các nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

Định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ; dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới. Định mức các bước công việc tương đồng giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông phải bảo đảm tính thống nhất.

Mục tiêu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá (đơn giá) dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí. Định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xác định giá sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT.

Các cơ quan báo chí xây dựng, trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí và để thực hiện nhận đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công do các cơ quan Nhà nước đặt hàng. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ báo chí sử dụng NSNN; thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí.

Phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trung ương: các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trình báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đối với cơ quan báo chí đó.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương: Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền tại địa phương ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và ban hành để áp dụng đối với các cơ quan báo chí tại địa phương.

Thẩm quyền quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Bộ TT&TT xây dựng Thông tư hướng dẫn Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT; quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực báo chí đối với các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ TT&TT.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn trình cơ quan chủ quản thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đối với cơ quan báo chí đó. Các cơ quan chủ quản báo chí trung ương tổ chức thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành định mức theo hướng dẫn của Thông tư này;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, thuộc phạm vi quản lý của địa phương, sử dụng ngân sách địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...