Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 19/09/2020

Thanh tra TP.HCM chỉ ra loạt dự án dính sai phạm tại huyện Cần Giờ

Mtđt, 15:24 21/03/2020

Theo kết luận Thanh tra TP HCM, Ban Quản lí Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã có nhiều sai phạm trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán,...

Thanh tra TP.HCM có thông báo kết luận thanh tra số 21/TB-TTTP-P5 ngày 18/3/2020 về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (BQL dự án huyện Cần Giờ) là đơn vị thuộc UBND huyện, được giao làm chủ đầu tư các dự án về xây dựng, sửa chữa các trụ sở công lập. các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn mới...

Thanh tra TP.HCM xác định, giai đoạn 2016 – 2018, BQL dự án huyện Cần Giờ có nhiều thiếu sót như việc chấp hành các quy định trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, tổ chức triển khai thi công và quyết toán tại nhiều dự án.

Thanh tra TP HCM chỉ ra sai phạm của nhiều dự án ở Cần Giờ. Ảnh minh họa.

Cụ thể, về công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán tại ba dự án (Dự án Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác, Dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2 và Xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn) chưa phù hợp, làm chênh lệch tăng giá trị dự toán tại các dự án với số tiền gần 3,4 tỉ đồng. Trong đó, dự án xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác (tăng 670 triệu đồng), dự án nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2 (474 triệu đồng), dự án xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông – Lý Nhơn (tăng 2,1 tỷ đồng).

Điều này không phù hợp so với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt; không đúng định mức xây dựng công trình theo quy định.

Do đó, trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, Sở Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai, về công tác quyết toán tại Dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, việc tính khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc là thực hiện không đúng theo biện pháp thi công được duyệt và bị xử lí theo qui định.

Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ được phân công phụ trách, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ ba, về hồ sơ nghiệm thu và nhật kí công trình, một số biên bản nghiệm thu tại các dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Xây dựng tuyên đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu. Điều này không đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, nhật kí công trình tại các dự án: Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, Xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An, xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác không ghi đầy đủ thông tin về số lượng máy móc, nhân sự tại công trường.

Ngoài ra, một số trang nhật kí không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát. Những việc này không đúng theo quy định.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kiến nghị theo kết luận thanh tra. Rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt các dự án đầu tư phải đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ có vi phạm như đã nêu. Xem xét điều chỉnh giảm giá trị quyết toán tại dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An.

Chỉ đạo Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra. Tổ chức lập, thẩm định, trình, phê duyệt lại dự toán các gói thầu xây lắp tại dự án: Xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác, nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, xây dựng tuyến đường Liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn theo đúng quy định, làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu; thanh, quyết toán công trình.

Tổ chức lập, trình UBND huyện Cần Giờ phê duyệt giảm quyết toán tại dự án Nâng cấp Trường trung học cơ sở Thạnh An. Chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát rà soát lại tất cả hồ sơ quản lý chất lượng công trình, bổ sung, hoàn thiện trước khi thực hiện nghiệm thu quyết toán công trình.

Rà soát chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư, công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán; tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực chuyên môn phù họp với công tác quản lý, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo phụ trách, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế - dự toán, chủ trì thẩm tra, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trường và cá nhân có liên quan để xảy ra các thiếu sót trong công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; công tác quản lý, giám sát thi công công trình theo kết luận thanh tra. Xem xét, chấn chỉnh việc chỉ định thầu đối với các nhà thầu tư vấn có liên quan đến vi phạm trong công tác lập dự toán với giá trị hơn 3,3 tỉ đồng như đã nêu ở phần trên. Khẩn trương thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước.

Hoài Thu (th)

Bạn đang đọc bài viết Thanh tra TP.HCM chỉ ra loạt dự án dính sai phạm tại huyện Cần Giờ tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc